Under dessa oförutsebara och svåra tider vill vi ge dig råd om följande villkor som gäller för dina försäkringar med tanke på omständigheterna vi befinner oss i.

HÄLSA / LIV / FUNERALFÖRSÄKRING

Regeringen har beslutat att göra ett exceptionellt beslut med avseende på de ovannämnda försäkringarna.Det vill säga de avtalade garantierna kommer att uppfyllas inom dessa försäkringsområden i förhållande till COVID 19.AFFÄRS / FASTIGHET

Vi har fått en bekräftelse idag att det INGEN TÄCK finns för oförutsebara omständigheter, vilket är den situation vi befinner oss i.

I synnerhet vill vi nämna ”inkomstförlust” i affärsförsäkringar, eftersom ovan inte detta täcks.

Vi vill dock påminna alla våra kunder om vikten av att upprätthålla sina försäkringar. Tänk på att våra hem och företag fortsätter att riskera brand, vattenskador etc.

Vi kommer naturligtvis att göra vårt bästa för att tillgodose våra betrodda och lojala kunder i dessa svåra tider och vill ta tillfället i akt och tacka dig för ditt fortsatta förtroende för våra tjänster.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *